ZAPYTANIE OFERTOWE / SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia są 144 godziny indywidualnych konsultacji prawnych dla uczestników projektu pn. „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie II” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Garczu przy ul. Kartuskiej 25, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego.

Celem konsultacji prawnych jest udzielenie uczestnikom projektu pomocy prawnej w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej.

Więcej informacji do pobrania poniżej:

formularz zapytania ofertowego – prawnik (docx – 0,1MB)

formularz oferty – prawnik (docx – 0,1MB)

GOPS CHMIELNO