Zapraszamy na warsztaty z zakresu dietetyki i kulinarii

 Dnia 13.12.17 o godzinie 9.30 w miejscowości Garcz odbędą się warsztaty dietetyczne, kulinarne i niemarnowania żywności. Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ. Udział w kursie jest bezpłatny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym .

GOPS CHMIELNO