Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową „On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych”,

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową „On pije, ona się leczy.
Problemy kobiet współuzależnionych”
, która odbędzie się 15 października w
godz. 10:00 – 14:00 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Konferencja jest
bezpłatna. Jest adresowana do przedstawicieli grup zawodowych ( z terenu
województwa pomorskiego) mających kontakt z osobami uzależnionymi od
alkoholu i ich rodzinami. Zapraszamy też studentów.
Więcej informacji na stronie konferencji
http://rops.pomorskie.eu/o-konferencji

GOPS CHMIELNO