Zachęcamy do złożenia wnisoków na stypendia pomostowe

Zachęcamy chętnych do złożenia wniosków na stypendia pomostowe na rok akademicki 2015/2016.  Program Stypendiów Pomostowych realizowany jest przez Fundację Edukacji Przedsiębiorczości.

Więcej informacji poniżej:

stypendia pomostowe

GOPS CHMIELNO