Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 2005r. Nr 105 poz. 881 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2009r. Nr 129 poz. 1058)

GOPS CHMIELNO