Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019

logo_popz20142020cb

Z uwagi na dużą potrzebę wsparcia w postaci pomocy żywnościowej mieszkańców naszej gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie współpracuje z Bankiem żywności w Tczewie. Beneficjenci zostali objęci pomocą w formie paczek żywnościowych.

Do podprogramu zakwalifikowano 300 osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria kwalifikowalności, dla których rozdysponowano nieodpłatnie 900 paczek żywnościowych. W skład paczki wchodziły: art. warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe. W ramach działań towarzyszących w dniu 21.01.2020 r. odbyło się w Garczu przy ul. Kartuskiej 25 bezpłatne szkolenie z zakresu zarządzania budżetem domowym, w szkoleniu wzięło udział 12 osób oraz w dniu 05.03.2020 r. warsztaty kulinarne, dietetyczne oraz niemarnowania żywności, w których wzięło udział 22 osoby. Podmiotem przeprowadzającym szkolenie był Bank Żywności w Tczewie. Celem szkolenia było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej Chmielnie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019 wspierał rodziny zakwalifikowane do pomocy poprzez:

– programy aktywizacyjne, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

– porady prawne,

– zapewnienie wsparcia psychotraumatologa, terapeuty, asystenta rodziny;

– uczestnictwo w spotkaniach w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

GOPS CHMIELNO