Program Dobry Start

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej.
To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

DOBRY START – (PDF-0,55MB)

Druki do pobrania.

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start (300+) Pobierz
  • Wkładka do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+) Pobierz

GOPS CHMIELNO