Poszukiwany kandydat na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w siedzibie GOPS w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 33, bądź pod nr telefonu : 0-58 685 68 69 w terminie do 31.10.2019r.

GOPS CHMIELNO