Informacja dotycząca świadczenia Dobry Start

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie informuje, iż świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” – wnioski można składać do dnia 30 listopada 2018r.

Zgodnie z pismem z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 23 października 2018 roku, informujemy iż w dniu 15 listopada 2018 roku zostanie zamknięty plan budżetowy na rok 2018r. W związku z tym prosimy osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o w/w świadczenie aby zrobiły to do dnia 7 listopada 2018 roku. Umożliwi to płynne dokonanie wypłaty świadczeń.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje na: dzieci uczące się w przedszkolu, dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w przedszkolu lub szkole oraz osoby uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gabriela Jóskowska

GOPS CHMIELNO