Komunikat z dnia 07.04.2020 r. – terapeuci i prawnik – dyżury

Drodzy mieszkańcy Gminy Chmielno  

Pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego, nadal – jak do tej pory, choć w zmienionych warunkach – niesiemy pomoc tym wszystkim, którzy tego potrzebują.  Spotkania z terapeutami oraz prawnikiem odbywają się w chwili obecnej w formie telefonicznej.

Chęć uzyskania wsparcia należy zgłaszać pracownikom socjalnym pod numerem telefonu: 58 685 68 23.

Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej poprzez ogólnopolskie numery:
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (czynny całodobowo)
116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania (czynny codziennie od 14:00 do 22:00 )

800 120 002 –  Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

GOPS CHMIELNO