Komunikat o ogłoszeniu programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Informujemy, że w grudniu 2020 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Więcej informacji można znaleźć w załączonych plikach oraz na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl.

GOPS CHMIELNO