Komunikat o ogłoszeniu programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Informujemy, że w grudniu 2020 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji można znaleźć w załączonych plikach oraz na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl.

GOPS CHMIELNO