Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Zespół realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: gminnego ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowej..

Działania zespołu mają na celu zapobieganiu przemocy domowej oraz pomoc osobą i rodzinom nią dotkniętym.

Ważne adresy i telefony:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Gryfa Pomorskiego 33

83-333 Chmielno

58 684 22 15

Punkt Informacyjno Konsultacyjny

Ul. Gryfa Pomorskiego 33

83-333 Chmielno

58 684 22 15

Centrum Interwencji Kryzysowej

Ul. Gdańska 12

83-33 Kartuzy

tel. 58 684 02 19

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiara Przeczy w Rodzinie” Niebieska Linia”

Al. Korotyńskiego 13

02-326 Warszawa

infolina 22 668-70-00

GOPS CHMIELNO