GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (skrót GKRPA)

            Komisja prowadzi działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W szczególności zadania te obejmują: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu  oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom w których problemy alkoholowe występują. 

 

Ważne adresy i telefony:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Gryfa Pomorskiego 33

83-333 Chmielno

58 684 22 15

Punkt Informacyjno Konsultacyjny

Ul. Gryfa Pomorskiego 33

83-333 Chmielno

58 684 22 15

NZOZ centrum medyczne „Kaszuby” Poradnia Leczenia Uzależnień

Dworcowa 2

83-300 Kartuzy

te. 58 68100 11

NZOZ Ośrodek terapii i profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ul. Gdańska 52

83-330 Żukowo

tel. 58684-93-79

 

Wojewódzki ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu współuzależnienia w Gdańsku

Ul. Zakopiańska 37

80-142 Gdańsk

tel. 58 301-51-32

Gminny Program Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

GPPRPA 2014

GOPS CHMIELNO