Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPz20142020

  1. Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019czytaj sprawozdanie.

  2. W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wpro...

Czytaj więcej

Fundusz alimentacyjny – nowy okres świadczeniowy

aktualnosci fundusz al. 2020

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy

aktualnosci sw. rodz. 2020

Czytaj więcej

Dobry start 300 dla ucznia

aktualnosci dobry start 2020

Czytaj więcej

Rodzina 500+

aktualnosci rodzina 500+ 2020

Czytaj więcej
GOPS CHMIELNO