Poszukujemy osób do opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi na terenie Gminy Chmielno

Poszukujemy osób do opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi na terenie Gminy Chmielno. W zależności od potrzeb podopiecznego, praca odbywa się w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy w zależności od ustalonego grafiku.

Wymagamy:

 • Kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, psychologa, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego;
 • podstawowej znajomości funkcjonowania oraz potrzeb osoby starszej i niepełnosprawnej;

Obowiązki (w zależności od stanu i potrzeb pacjenta):

 • higiena osobista, w tym zmiana pampersa
 • mycie i higiena codzienna osób wymagających takich zabiegów
 • pomoc w ubieraniu
 • przygotowanie i podanie posiłków
 • drobne prace domowe w tym sprzątanie placówki
 • zakupy
 • asysta podczas wizyt lekarskich
 • transfer z łóżka na wózek

Mile widziane:

 • doświadczenia w opiece nad osobą starszą lub niepełnosprawną  (może być zdobyte w rodzinie lub jako wolontariusz);
 • doświadczenie w ośrodku pomocy społecznej lub innej instytucji świadczącej usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku;
 • posiadane kwalifikacje do zawodu opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej;
 • ukończony kurs w zakresie pomocy medycznej;

Oczekiwania pracodawcy:

 • odpowiedzialność ;
 • empatia;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność;
 • cierpliwość;
 • punktualność;

Gwarantujemy:
- gwarancja terminowych wypłat wynagrodzenia – godne wynagrodzenie

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie do 31.03.2019 roku. (CV, klauzula dot. ochrony danych, potwierdzenie kwalifikacji).
Osoba do kontaktu: Anna Czaja tel 58 685 68 38