Poszukiwany opiekun prawny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w siedzibie Gminnego Ośrodka lub pod numerem telefonu 58 685 68 69. Formularz kontaktowy >>>.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Programu „Maluch+” 2019

Pismo Maluch + (PDF-1,1MB)

Materiały informacyjne (PDF-10MB)

Czytaj więcej

Trwa rekrutacja do projektu „Wyjdź z domu zainwestuj w siebie II”

wyjdź z domu II

Załączniki:

informacje o projekcie

kwestionariusz rekrutacyjny

wniosek o skierowaniem wraz z uzupełnieniem

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe / szacowanie wartości zamówienia – posiłki

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i dostarczenie 3.840 szt.  ciepłych posiłków dla uczestników projektu pn. „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie II” dla Centrum Integracji Społecznej w Garczu przy ul. Kartuskiej 25, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego.

Więcej informacji do pobrania poniżej:

formularz-zapytania-ofertowego-posiłki 11.2018

formularz oferty posiłki 11.2018

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE / SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia są 144 godziny indywidualnych konsultacji prawnych dla uczestników projektu pn. „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie II” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Garczu przy ul. Kartuskiej 25, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego.

Celem konsultacji prawnych jest udzielenie uczestnikom projektu pomocy prawnej w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej.

Więcej informacji do pobrania poniżej:

formularz zapytania ofertowego – prawnik (docx – 0,1MB)

formularz oferty – prawnik (docx – 0,1MB)

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE / SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie 3.840,00 szt.  ciepłych posiłków dla uczestników projektu pn. „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie II” dla Centrum Integracji Społecznej w Garczu przy ul. Kartuskiej 25, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego.

Więcej informacji do pobrania poniżej:

formularz zapytania ofertowego posiłki (docx – 0,1MB)

formularz oferty posiłki (docx – 0,1MB)

Czytaj więcej

Informacja dotycząca świadczenia Dobry Start

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie informuje, iż świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” – wnioski można składać do dnia 30 listopada 2018r.

Zgodnie z pismem z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 23 października 2018 roku, informujemy iż w dniu 15 listopada 2018 roku zostanie zamknięty plan budżetowy na rok 2018r. W związku z tym prosimy osoby, które nie złożyły...

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert – projekt – Zainwestuj w siebie – Wyjdź z domu II

Zaproszenie do składania ofert Wyjdź z domu

Załączniki do pobrania (DOCX – 0,06MB)

Oferta cenowa:

Formularz oferty:

Czytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej

Zapraszamy na wykład na temat „Nadużywanie telefonów komórkowych. Charakterystyka zjawiska fonoholizmu wśród dzieci i młodzieży”.

Zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży oraz inne zainteresowane tematem fonoholizmu osoby do wzięcia udziału w wykładzie pt. „Nadużywanie telefonów komórkowych. Charakterystyka  zjawiska fonoholizmu wśród dzieci i młodzieży”. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 września 2018 roku o godz. 17 w Zespole Szkół w Chmielnie. Wykład poprowadzi dr Maciej Dębski.

Więcej szczegółów na plakacie plakat fonoholizm

Czytaj więcej