APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 33 tel.: 058/685-68-34 www.gopschmielno.pl, e-mail: gops@chmielno.pl

APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie prosi o wsparcie rodziny wielodzietnej z 9 dzieci, która w wyniku pożaru straciła znaczną cześć swojego dobytku.
Wszystkie osoby życzliwe i wrażliwe na nieszczęście innych prosimy o pomoc.
Kontakt :
1. Centrum koordynacji pomocy przy GOPS:
Adres: 83-333 Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 33
2. Osoba odpowiedzialna za koordynację :
Gabriela Jóskowska tel. 685-68-39, kom. 506-023-373

3. Bezpośredni kontakt do rodziny :
Ewa Szymichowska 665 – 386 – 283
Paweł Szymichowski 665 – 398 -143

Środki finansowe prosimy przekazywać bezpośrednio na konto rodziny :
Ewa Szymichowska: 30 1020 1866 0000 1902 0005 1466

Apel o pomoc

Czytaj więcej

Zapraszamy rodziny do współpracy jako rodziny wspierające

Poszukujemy rodzin chętnych do współpracy jako rodziny wspierające, więcej informacji w linku poniżej:

rodziny wspierające

Czytaj więcej

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową „On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych”,

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową „On pije, ona się leczy.
Problemy kobiet współuzależnionych”
, która odbędzie się 15 października w
godz. 10:00 – 14:00 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Konferencja jest
bezpłatna. Jest adresowana do przedstawicieli grup zawodowych ( z terenu
województwa pomorskiego) mających kontakt z osobami uzależnionymi od
alkoholu i ich rodzinami. Zapraszamy też studentów.
Więcej informacji na stronie konferencji

http://rops.pomorskie.eu/o-konferencji

Czytaj więcej

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017- ważne informacje

INFORMACJA
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od 1 września 2016r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
W celu usprawnienia obsługi prosimy o rzetelne wypełnienie wniosku przed podejściem do stanowiska oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów. Skróci to czas oczekiwania na przyjęcie wniosku oraz zmniejszą się kolejki oczekujących na przyjęcie wniosku.
UWAGA! po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej (wykazanej w PIT/UZ za rok 2014).

Osoby posiadające gospodarstwo rolne do wniosku dołączają zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie (wzór oświadczenia do pobrania w GOPS) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2015.
Przypominamy również osobom, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych o dostarczeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2016r. zaświadczeń lub oświadczeń, potwierdzających uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017. Brak złożenia powyższych dokumentów skutkować będzie niewypłaceniem dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania oraz uchyleniem decyzji w w/w zakresie.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz programu Rodzina 500 plus znajdują się pod adresem http://gops.chmielno.ibip.pl

Czytaj więcej

Bezpłate porady prawnika i psychologa

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez prawnika w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 33. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod nr telefonu 58 685 68 21.

Osoby zainteresowane  spotkaniem z psychologiem prosimy o kontakt pod nr telefonu 58 685 68 22 aby umówić termin spotkania.

Czytaj więcej

Zapraszamy na Festyn Rodzinny w sobotę 20 sierpnia 2016 roku

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Festynie Rodzinnym na terenie skateparku w Garczu  w sobotę 20 sierpnia 2016 roku.

plakat festyn rodzinny

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wyjdź z domu- zainwestuj w siebie”

ogł.o naborze

Czytaj więcej

Program „500 plus”

Informacje dot programu „500 plus” czyli pomocy państwa w wychowywaniu dzieci można znaleźć tutaj: http://gops.chmielno.ibip.pl/public/?id=197482#

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ

RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

można uzyskać tutaj http://gops.chmielno.ibip.pl/public/?id=196462

Czytaj więcej

Dołącz do partnerów programu Karta Dużej Rodziny

Zachęcamy do dołączenia do partnerów programu Karta Dużej Rodziny.

Czytaj więcej