Pomoc dla bezdomnych

bezdomność

Czytaj więcej

Zapraszamy rodziny do współpracy jako rodziny wspierające

Poszukujemy rodzin chętnych do współpracy jako rodziny wspierające, więcej informacji w linku poniżej:

rodziny wspierające

Czytaj więcej

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową „On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych”,

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową „On pije, ona się leczy.
Problemy kobiet współuzależnionych”
, która odbędzie się 15 października w
godz. 10:00 – 14:00 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Konferencja jest
bezpłatna. Jest adresowana do przedstawicieli grup zawodowych ( z terenu
województwa pomorskiego) mających kontakt z osobami uzależnionymi od
alkoholu i ich rodzinami. Zapraszamy też studentów.
Więcej informacji na stronie konferencji

http://rops.pomorskie.eu/o-konferencji

Czytaj więcej

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017- ważne informacje

INFORMACJA
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od 1 września 2016r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
W celu usprawnienia obsługi prosimy o rzetelne wypełnienie wniosku przed podejściem do stanowiska oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów. Skróci to czas oczekiwania na przyjęcie wniosku oraz zmniejszą się kolejki oczekujących na przyjęcie wniosku.
UWAGA! po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej (wykazanej w PIT/UZ za rok 2014).

Osoby posiadające gospodarstwo rolne do wniosku dołączają zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie (wzór oświadczenia do pobrania w GOPS) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2015.
Przypominamy również osobom, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych o dostarczeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2016r. zaświadczeń lub oświadczeń, potwierdzających uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017. Brak złożenia powyższych dokumentów skutkować będzie niewypłaceniem dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania oraz uchyleniem decyzji w w/w zakresie.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz programu Rodzina 500 plus znajdują się pod adresem http://gops.chmielno.ibip.pl

Czytaj więcej

Bezpłate porady prawnika i psychologa

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez prawnika w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 33. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod nr telefonu 58 685 68 21.

Osoby zainteresowane  spotkaniem z psychologiem prosimy o kontakt pod nr telefonu 58 685 68 22 aby umówić termin spotkania.

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wyjdź z domu- zainwestuj w siebie”

ogł.o naborze

Czytaj więcej

Program „500 plus”

Informacje dot programu „500 plus” czyli pomocy państwa w wychowywaniu dzieci można znaleźć tutaj: http://gops.chmielno.ibip.pl/public/?id=197482#

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ

RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

można uzyskać tutaj http://gops.chmielno.ibip.pl/public/?id=196462

Czytaj więcej

Dołącz do partnerów programu Karta Dużej Rodziny

Zachęcamy do dołączenia do partnerów programu Karta Dużej Rodziny.

Czytaj więcej

Efekty wspólnego realizowania projektu „Schematom STOP”

Zakończyliśmy realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” , we współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu kartuskiego i Powiatowym Urzędem Pracy w Kartuzach.

Celem projektu było utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

W projekcie realizowano wsparcie dla rodzin wielodzietnych będących klientami pomocy społecznej w ramach czterech modułów:

  1. Moduł prozatrudnieniowy.
  2. Moduł społeczny i integracyjny.
  3. Moduł rodzinny.
  4. Moduł sport i kultura.

W ramach treningu zaradności życiowej rodziny przeprowadzały remont w miejscu zamieszkania. Prezentacja przedstawia efekty naszej pracy: Schematom STOP

 

Czytaj więcej