Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu 2020

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPz20142020

  1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. – czytaj opis.
  2. W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących w...

Czytaj więcej

Fundusz alimentacyjny – nowy okres świadczeniowy

aktualnosci fundusz al. 2020

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy

aktualnosci sw. rodz. 2020

Czytaj więcej

Dobry start 300 dla ucznia

aktualnosci dobry start 2020

Czytaj więcej
GOPS CHMIELNO