Aktualności na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Uprzejmie informujemy, iż od 1 sierpnia 2017r. mieszkańcy Gminy Chmielno mogą składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Dział Świadczeń Rodzinnych pok. Nr 1
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+” OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.”;
ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 33 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej opublikowało komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017 r.
Nowe wnioski będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pok. Nr 1 oraz na stronie http://gops.chmielno.ibip.pl/public/

Dodatkowo uprzejmie informuje, że zgodnie ze zmienionymi zasadami ubiegania się o w/w świadczenia, wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ lub zasiłku rodzinnego, w przypadku gdy osiągnęli dochody (przez wnioskodawcę lub członka rodziny) z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, są zobowiązani do dostarczenia, wraz z wnioskiem, zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierającego informacje o:
1. formie opłaconego podatku w 2016
2. wysokości przychodu uzyskanego w 2016
3. stawce podatku
4. wysokości opłaconego podatku

Czytaj więcej

XVI Jarmark Folklorystyczny i Przegląd Dorobku Kulturalnego Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego

Zaproszenie Chmieno 23.05.2017

Czytaj więcej

Uwaga! Dnia 02.05.2017 GOPS nieczynny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie informuje, iż dnia 02.05.2017 roku (wtorek) ośrodek będzie nieczynny.

Czytaj więcej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej sprawozdanie Gmina Chmielno za 2016 rok

Sprawozdanie – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Chmielno za 2016 rok w PDF

sprawozdanie ozps 2016 wersja 2 (poprawiona)

Czytaj więcej

„Wyjdż z domu – zainwestuj w siebie” – porady prawnika i psychologa

porada prawnika i psychologa

Czytaj więcej

„Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie” – nabór do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór do projektu „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Kliknij plakat poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Plakat

Czytaj więcej

Pomoc dla bezdomnych

bezdomność

Czytaj więcej

APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 33 tel.: 058/685-68-34 www.gopschmielno.pl, e-mail: gops@chmielno.pl

APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie prosi o wsparcie rodziny wielodzietnej z 9 dzieci, która w wyniku pożaru straciła znaczną cześć swojego dobytku.
Wszystkie osoby życzliwe i wrażliwe na nieszczęście innych prosimy o pomoc.
Kontakt :
1. Centrum koordynacji pomocy przy GOPS:
Adres: 83-333 Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 33
2. Osoba odpowiedzialna za koordynację :
Gabriela Jóskowska tel. 685-68-39, kom. 506-023-373

3. Bezpośredni kontakt do rodziny :
Ewa Szymichowska 665 – 386 – 283
Paweł Szymichowski 665 – 398 -143

Środki finansowe prosimy przekazywać bezpośrednio na konto rodziny :
Ewa Szymichowska: 30 1020 1866 0000 1902 0005 1466

Apel o pomoc

Czytaj więcej

Zapraszamy rodziny do współpracy jako rodziny wspierające

Poszukujemy rodzin chętnych do współpracy jako rodziny wspierające, więcej informacji w linku poniżej:

rodziny wspierające

Czytaj więcej

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową „On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych”,

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową „On pije, ona się leczy.
Problemy kobiet współuzależnionych”
, która odbędzie się 15 października w
godz. 10:00 – 14:00 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Konferencja jest
bezpłatna. Jest adresowana do przedstawicieli grup zawodowych ( z terenu
województwa pomorskiego) mających kontakt z osobami uzależnionymi od
alkoholu i ich rodzinami. Zapraszamy też studentów.
Więcej informacji na stronie konferencji

http://rops.pomorskie.eu/o-konferencji

Czytaj więcej