Bezpłate porady prawnika i psychologa

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez prawnika w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 33. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod nr telefonu 58 685 68 21.

Osoby zainteresowane  spotkaniem z psychologiem prosimy o kontakt pod nr telefonu 58 685 68 22 aby umówić termin spotkania.

Czytaj więcej

Zapraszamy na Festyn Rodzinny w sobotę 20 sierpnia 2016 roku

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Festynie Rodzinnym na terenie skateparku w Garczu  w sobotę 20 sierpnia 2016 roku.

plakat festyn rodzinny

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wyjdź z domu- zainwestuj w siebie”

ogł.o naborze

Czytaj więcej

Program „500 plus”

Informacje dot programu „500 plus” czyli pomocy państwa w wychowywaniu dzieci można znaleźć tutaj: http://gops.chmielno.ibip.pl/public/?id=197482#

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ

RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

można uzyskać tutaj http://gops.chmielno.ibip.pl/public/?id=196462

Czytaj więcej

Dołącz do partnerów programu Karta Dużej Rodziny

Zachęcamy do dołączenia do partnerów programu Karta Dużej Rodziny.

Czytaj więcej

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2015/2016

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2015/2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie informuje, że przyjmuje wnioski na pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach w roku szkolnym 2015/2016 w okresie od stycznia 2016r. do czerwca 2016r.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

• 771,00 zł netto

 

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),

2) zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

3) aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał); dokument potwierdzający wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,

4) w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.

 

Czytaj więcej

Efekty wspólnego realizowania projektu „Schematom STOP”

Zakończyliśmy realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” , we współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu kartuskiego i Powiatowym Urzędem Pracy w Kartuzach.

Celem projektu było utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

W projekcie realizowano wsparcie dla rodzin wielodzietnych będących klientami pomocy społecznej w ramach czterech modułów:

  1. Moduł prozatrudnieniowy.
  2. Moduł społeczny i integracyjny.
  3. Moduł rodzinny.
  4. Moduł sport i kultura.

W ramach treningu zaradności życiowej rodziny przeprowadzały remont w miejscu zamieszkania. Prezentacja przedstawia efekty naszej pracy: Schematom STOP

 

Czytaj więcej

Zachęcamy do złożenia wnisoków na stypendia pomostowe

Zachęcamy chętnych do złożenia wniosków na stypendia pomostowe na rok akademicki 2015/2016.  Program Stypendiów Pomostowych realizowany jest przez Fundację Edukacji Przedsiębiorczości.

Więcej informacji poniżej:

stypendia pomostowe

Czytaj więcej

Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwań społecznych mieszkańców gminy Chmielno

Wszystkich zainteresowanych rozwojem gminy Chmielno prosimy o wypełnienie ankiety i złożenie jej w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 33 do 31 marca 2015r. lub przekazać  za pośrednictwem sołtysa.

Ankieta -planowanie strategiczne

Czytaj więcej