Zapraszamy na warsztaty z zakresu dietetyki i kulinarii

 Dnia 13.12.17 o godzinie 9.30 w miejscowości Garcz odbędą się warsztaty dietetyczne, kulinarne i niemarnowania żywności. Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ. Udział w kursie jest bezpłatny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym .

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1028 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1268 zł dla osoby w rodzinie.
Osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do tut. ośrodka w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie. wzór oświadczenia popz oswiedczenie
O terminie wydawania żywności zainteresowani będą informowani po otrzymaniu dostawy żywności do GOPS-u z Banku Żywności.

Czytaj więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracownika na stanowisku Asystenta Rodziny

Szczegóły ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie-Asystent Rodziny PDF

Czytaj więcej

Aktualności na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Uprzejmie informujemy, iż od 1 sierpnia 2017r. mieszkańcy Gminy Chmielno mogą składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Dział Świadczeń Rodzinnych pok. Nr 1
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+” OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.”;
ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 33 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej opublikowało komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017 r.
Nowe wnioski będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pok. Nr 1 oraz na stronie http://gops.chmielno.ibip.pl/public/

Dodatkowo uprzejmie informuje, że zgodnie ze zmienionymi zasadami ubiegania się o w/w świadczenia, wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ lub zasiłku rodzinnego, w przypadku gdy osiągnęli dochody (przez wnioskodawcę lub członka rodziny) z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, są zobowiązani do dostarczenia, wraz z wnioskiem, zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierającego informacje o:
1. formie opłaconego podatku w 2016
2. wysokości przychodu uzyskanego w 2016
3. stawce podatku
4. wysokości opłaconego podatku

Czytaj więcej

XVI Jarmark Folklorystyczny i Przegląd Dorobku Kulturalnego Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego

Zaproszenie Chmieno 23.05.2017

Czytaj więcej

Uwaga! Dnia 02.05.2017 GOPS nieczynny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie informuje, iż dnia 02.05.2017 roku (wtorek) ośrodek będzie nieczynny.

Czytaj więcej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej sprawozdanie Gmina Chmielno za 2016 rok

Sprawozdanie – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Chmielno za 2016 rok w PDF

sprawozdanie ozps 2016 wersja 2 (poprawiona)

Czytaj więcej

„Wyjdż z domu – zainwestuj w siebie” – porady prawnika i psychologa

porada prawnika i psychologa

Czytaj więcej

„Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie” – nabór do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór do projektu „Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Kliknij plakat poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Plakat

Czytaj więcej

Pomoc dla bezdomnych

bezdomność

Czytaj więcej